X
 • ما باید تحقیق را در کشور با توجه به نیازهای آن هدف دار کنیم

  و پژوهش ها را در جهت نیازهای کشور قرار دهیم

  مقام معظم رهبری

 • مقصد عالی پژوهش

  پاسخگویی به نیازها و مطالبات به حق مردم است.

  دکتر حسن روحانی

 • در کشور‌های توسعه یافته بودجه‌های پژوهش

  صرف پژوهش‌های کاربردی در عرصه سلامت می‌شود،

  و این الگو در کشور ما نیز باید اجرا شود.

  دکترحسن هاشمی

 • هدف پژوهش در درجه اول باید گشودن مسائل جامعه باشد

  نه بهره شخصی یا ارتقای پژوهشگر

  دکتر ملک افضلی

 • تحقیقات ما باید کاربردی تر شده

  و مشکلات نظام سلامت و مردم را برطرف کند.

  دکتر مرندی

دی ان ان